Media Artes

Media Artes har verkat sedan 1981 och funnits på IP sedan starten 1995. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga yttringar. Föreningens ambition är att vara mer än bara konsertarrangör. Media Artes “totalkoncept” innefattar också en rad andra åtgärder – en handlingsplan – utifrån vilka den nutida konstmusiken kan verka med full potential.

I MA:s lokaler finns studio och scen för produktion och framförande av experimentell musik. MA har fram till idag producerat ca 420 konserter och performances, sammantaget nära 2 500 verk – varav ett mycket stort antal uruppföranden – samt arrangerat en uppsjö av seminarier och workshops.

MA bedriver ett omfattande nätverkssamarbete på nationell och internationell nivå, samt lokalt med sitt frekventa samarbete med Ateljéföreningen och Galleriet.