Galleri och curator

Galleriet har kommit att bli en värdefull mötesplats där konstnärerna i huset kan samverka med kollegor utifrån och möta en bred publik. En plats där alla kan ta del av, uppleva och diskutera konst i många former.

Galleriet fungerar som ett Multipurpose Room, där en mängd kulturarrangemang och konsthändelser har skapats. Lokalen används även som en experimentyta där konstnärer kan testa utställningar och projekt. Dessutom välkomnar Galleriet konstföreningar, studenter m.fl. att arrangera utställningar och workshops.

Galleriet drivs genom utställningar arrangerade av curators och tillsammans med en utställningsgrupp från Italienska Palatset (IPEK). Kontakta Galleriet för samarbete!