Om Italienska Palatset

1995 bildades Italienska Palatset Ekonomisk förening med uppdrag att administrera och hyra ut ateljéer till kulturarbetare. Ett halvår senare flyttade de första konstnärerna in i sina ateljéer – i det gamla hospitalets vackra byggnad (fr. 1857) på Sigfridsområdet i Växjö. Arkitekt Ankarsvärd sägs ha inspirerats av italienska palatsbyggnader, därav namnet. Läs mer om byggnaden och Sigfridsområdet.

Samtidigt påbörjade föreningen Media Artes arbetet med att färdigställa en elektroakustisk studio med tillhörande experimentscen. I den redan befintliga snickeriverkstaden startade arbetet med Konstnärernas kollektivverkstad (KKV), vilket senare utmynnade i en keramikverkstad och en screenverkstad. Smålands Konstnärsförbund bidrog med en koppargrafisk verkstad som placerades i huset. Ett Galleri startades som en del av tanken om Italienska Palatset som en mötesplats för både konstnärer och publik. Det finns även projektateljéer som konstnärer kan hyra kortare perioder.

Styrelse och medlemmar

Italienska Palatset Ekonomisk förening (IPEK) ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta Italienska Palatset så att konstnärlig verksamhet underlättas.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och består av:
Ordförande: Andreas Klippinge – kontakt via e-post.
Kassör: Kerstin Cedell, Sekreterare: Fredrik Sandblad. Ordinarie ledamöter Anna-Karin Arvidsson, Roger Simonsson, Kajsa Haagen och Fanny Wallertz
Suppleanter: Laura Piasta och Milica Lazarevic.

Medlemmar:
Ateljéföreningen Italienska Palatset
Media Artes
Smålands konstnärsförbund
Konstnärscentrum (KC) / KC-Syd
Konstnärernas riksorganisation (KRO)
Länsförsäkring Kronoberg
DINA Försäkringar

Sponsorer och bidragsgivare

Italienska Palatset ekonomisk förening är en icke vinstdrivande förening. Våra huvudfinansiärer är Region Kronoberg (f d Landstinget) och Växjö Kommun.

Nedan finner ni våra sponsorer:
Lammhults Möbel AB
Griffel

Är ni intresserade av att bidra till vår verksamhet och/eller har förslag på samarbeten? Kontakta IPEK:s ordförande Andreas Klippinge.

Jubileumsboken 1995–2015

Boken, på ca 100 sidor, innehåller bakgrunden och historik kring Italienska Palatset – konstnärernas hus i Kronoberg. Jubileumsboken innehåller också texter från de konstnärer som huserar här idag, fotograferade av Åsa Nyhlén i sina ateljéer.

Italienska Palatset i Växjö firar 20 år av konstnärlig aktivitet. Här sampselar många konstarter under samma tak i en ständigt föränderlig process. Arbete pågår i ateljéer, verkstäder och musikstudio. I korridorerna föds nya idéer och projekt. Det konstnärsdrivna galleriet och X-scenen i Norra tornet bjuder in besökaren att möta konsten.