peter varhelyi

12/05-2018 – 02/06-2018

Om utställningen:
Verken som utgör Nya målningar är sprungna ur ett långvarigt intresse för barockteaterns dekormåleri och den tidens fascination för Orienten och de format och kompositioner som kännetecknar bildkonsten därifrån.
Betecknande för denna tillämpade bildkonst är den oförminskade skalan; bilderna försöker fungera som förslag till miljöer och sammanhang där åskådaren (eller skådespelaren) ingår på en relationell nivå.
Målningarna på Italienska Palatset kan på så vis ses som delar av scenografier. Vilken pjäs som visas är upp till besökaren.

Om konstären:
Peter Varhelyi arbetar med teckning, måleri och skulptur, och skapar utifrån förutsättningarna såväl utställningar, installationer och verk för offentliga utsmyckningar. Just nu exempelvis med en gestaltning till Vittraskolan i Järfälla, Stockholm. Gemensamt för alla de konstnärliga uttrycksformerna är motivområdet som huvudsakligen utgörs av naturen och dess invånare.