You do not stop at your skin

22/10-2022 – 05/11-2022

Huden omfamnar oss, vi omfamnar varandra. Huden är ytan som både upprätthåller och raserar gränser. Titeln "You do not stop at your skin" är en mening ur boken the Therapeutic Touch, vilken konstnärerna har skickat runt, likt ett kedjebrev. Som en slags ritual. Varje person har lämnat spår och tankar i boken, för nästa person att ta del av och så fortsätter det likt en cirkel.
Som nu sluts genom en gemensam utställning.
Med boken som utgångspunkt undersöker de fem konstnärerna frågor kring beröring, relationer och identitet. Detta görs genom video, fotografi, text, skulptur och installation.
Boken blir utgångspunkten för tematiken, men också ett slags mystiskt monument över konstnärernas vänskap och de gemensamma nämnarna i deras praktik.
Medverkande konstnärer: Fanny Wallertz, Frederikke Krogh, Elsa Gregersotter, Camilla Fredin och Åsa Båve.