Vita nätter - svarta dagar

14/04-2019 – 04/05-2019

VITA NÄTTER
svarta dagar

I gryningen och skymningen byter ljus och mörker plats.

Likt gränslandet mellan natt och dag - som mellan dröm och verklighet,
befinner vi oss för ett ögonblick i ovisshet om sakernas tillstånd.

– men ni bestämmer vår position.

Vår konst är instängd på galleriet som Schrödingers katt i sin låda, om den är levande eller är död, vet ingen - förrän den blir betraktad.

Välkomna på vernissage söndag 14 april kl. 13.00