Somna med tomma huvuden

25/10-2014 – 15/11-2014

Karin Erixon, utbildad och verksam i Oslo, granskade i sin utställning med ord och bild vår syn på den romantiska kärleken. Hennes bilder skapar genom återanvändning av litterära, konsthistoriska och/ eller sociologiska referenser nya berättelser med nya sammansättningar.

Agnes Mercedes framträdande i ett samarbete med Media Artes.