Nya Småland

05/10-2019 – 26/10-2019

Med poesi och humor tacklar Katrīna Neiburga fantasier om lantliga idyller och det ”naturliga” tillståndet – som en befrielse från vardagens oro och alienation och väsensskild från en degenererad värld som bara kretsar kring pengar, kommers och högteknologi. Hon har skapat en plats där en människofamilj träder fram ur ett träsk i en fridfull skog. De har en enkel men arbetsam tillvaro och samsas med sin tillvaro. När den idylliska tillvaron kontrasteras mot technomusik, är det som om världen bortom, eller bredvid, i själva verket är vilkoret för undandragandet.

Katrīna Neiburga är en av Lettlands mest framstående konstnärer och filmskapare. Hon har fått flera utmärkelser, inklusive det prestigefulla Purvitis Award. Hon representerade tillsammans med Andris Eglitis Lettland på den 56e Venedig biennalen 2015.


With poetry and humour, Katrīna Neiburga’s work calls in to question phantasies of rural retreats and a ‘natural’ state of being – relieved from the worries and alienation of daily life, and far away from the degeneration of a world entirely based on cash, commerce and hi-tech. She has designed a place where a human family emerge from a swamp in a peaceful forest, acting out a simple but laborious existence and coming to terms with their surroundings. When the idyllic scenario is juxtaposed to techno music, it is as if the world that lies beyond, or beside, perhaps conditioned the retreat.

Katrīna Neiburga is one of Latvia’s most renowned artists and filmmakers. She has received many awards and prizes, including the prestigious Purvitis Award, and represented Latvia at the 56th Venice Biennale 2015 together with Andris Eglitis.