Multiple/Multipel

08/05-2010 – 29/04-2010

Patricio Aros och Miguel Vega Olivares, Malmö och Köpenhamn.