Jul på Italienska / Vitt – en samlings utställning

06/12-2014 – 07/12-2014

"Jul på Italienska" med öppna ateljéer, rundvandringar i huset, visning av grafik verkstaden, konstlotteri, barnpyssel och café.

I galleriet visas "Vitt" en samlingsutställning med ateljéföreningens medlemmar.