Ingen värld förutom världen

20/11-2021 – 04/12-2021

Olof Nimars arbeten rör sig i gränslandet mellan fotografiska och måleriska processer och traditioner. I glappet mellan kameralinsens tolkning och ens egen uppfattning träder objekt fram och försvinner. Bilder av växtlighet rör sig mellan artificiella och naturliga konstruktioner. Påhittade landskap blir avbildat som naturalistiska fotografier. Medan andra organiska objekt porträtteras avlägsnad från sin ursprungliga miljö. Vad som också är väsentligt i Nimars praktik är själva presentationen av bilden, hur fotografiet placeras och upplevs i rummet.
I Olofs senaste verk som presenteras för första gången på Italienska Palatset i Växjö har han fotograferat kryddväxter köpta i en matbutik. Fotografierna är tagna i hans kök ut genom fönstret och i bilden förenas de massproducerade växterna med naturen utanför.


Tomas Gilljam undersöker individens och samhällets behov av repetition och kontroll och hur detta används i försök att skapa trygghet
Repetitionen och kontrollen fungerar som ett skenbart försvar mot rädsla för det främmande eller okända.
Naturen kan uppstå som ett reellt hot (ex. invasiva arter ), men kan också i dess motsats användas till förmån för människans behov.
Tomas Gilljam arbetat fritt i flera olika tekniker och på utställningen visas installation och video.

Olof Nimar är (f.1985), är utbildad på Konsthögskolan i Malmö och bor och arbetar i Malmö

Tomas Gilijam (f.1973), utbildad på Konsthögskolan i Malmö och bor och arbetar i Malmö och Jularp.