Helga Holmén

16/04-2011 – 14/05-2011

Helga Holmén Verklighetens illusioner måleri