Bön för materien

13/10-2018 – 26/10-2018

Johan Wiman (f. 1990, Vänersborg)
- Som målare har Johan en dragning mot det dekorativa. Ymniga textila mönster, bemålat porslin och blommiga tapeter. I den överdrivna pråligheten finns något ekivokt - en erotisk spänning. Samtidigt förs tankarna till hemmet. Där återfinns Johans motiv som genanta symboler för det icke-intellektuella, för den dåliga smaken. För det ömtåliga och sårbara i oss.
johanwiman.portfoliobox.net

Nils Ekman (f. 1990, Göteborg)
- Arbetar med digital bild, animation och skulptur. Med hjälp av 3D-teknologi bygger han upp virtuella objekt som är utskrivna som fotografier eller visade som projicerade animationer. I en serie fysiska skulpturer har han arbetat med en typ av lera som används inom industriell design för att producera fullskaliga prototyper. Centralt i hans konstnärskap är relationen mellan det virtuella och det fysiska samt mellan det syntetiska och det naturligt förekommande.
www.nilsekman.com

Hampus Forss (f. 1989, Forsa)
- Med hjälp av lera, gips och pigment skulpteras parafraser på tankar som Hampus har. Tankarna går till spegeln i hallen som dagligen passeras eller en målning som för tillfället har betagit honom. Det är i alla fall en ingångspunkt.