Bästa Biennalen

23/10-2021 – 06/11-2021

Konstnären Kerstin Cedell har tagit hand om textilier som hennes mamma och mormor har sparat och tillvaratagit för framtida bruk. Så tänkte kvinnor förr och så börjar vi tänka igen. Inget får gå till spillo. De här textilierna har haft sin blomningstid och funktion, en gång varit använda och älskade delar av ett plagg.

Nu har detta arv fått möta Ringsbergskolans årskurs 3 vilka har studerat både sina egna och kvarglömda plagg genom en kamera. Barnens bilder och textilierna har arbetats ihop under en workshop. Resultatet får vi ta del av i utställningen ”Det textila arvet-titta noga” på Galleri Italienska Palatset under Bästa Biennalen 2021

Arrangemanget är en del av Bästa Biennalens konstbiennal 2021, en konstfestival för barn och unga. Bästa Biennalen äger rum från 23 oktober till 7 november i hela södra Sverige och vänder sig till barn och unga som får uppleva och skapa konst tillsammans. Besök Bästa Biennalens hemsida för utförligt program www.bastabiennalen.se