THOMAS LILJEHOLM

Info

”Nå, är det roligt att komponera?” Orden var Hilding Rosenbergs. Jag minns det som igår. Det var en ynnest att bli sedd av denne nestor i svenskt musikliv. ”Ja”, hörde jag mig själv svara med en ynglings ostadiga röst. Och här, just här, börjar och slutar denna lilla berättelse om min tonsättarkarriär; en mångårig resa via studier på konservatorier, akademier och högskolor.

Som musiker upprördes jag tidigt av ett tillbakablickande perspektiv, samtidigt som jag inom mig anade en egen visionär musik – min. Inte hennes, inte hans, utan min egen musik.

”Nå, är det roligt att komponera?” Orden kom allt oftare till mig. Om han bara visste, min andlige gynnare, vilket frö han planterade den där gången. Långt där framme anade jag försakelse, ja – men en försakelse med annan innebörd.

Portfolio

Breaking Out – for piano

(Excerpt 5:10)

Per Tengstrand, piano
Commissioned by Sveriges Radio

Photo: Per Tengstrand by the piano

Base and Pendulum – for orchestra

(Excerpt 6:14)

Strings: Musica Vitae
Winds/precussions: Swedish Royal Navy Band
Conductor: Niklas Willén
Commissioned by Musica Vitae/Swedish Royal Navy Band

Photos: Thomas Liljeholm and conductor Niklas Willén reading the score, Swedish Royal Navy Band (photo: Niklas Ehlén), Muscia Vitae (photo: Ulrika Ljungberg), Niklas Willén conducting.

The Third Figure – for clarinet

(Excerpt 2:57)

Hermann Stefansson, clarinet
Commissioned by Media Artes

Interaction Tulegatan 53 – for saxophone quartet

(Excerpt 3:01)

Stockholm Saxophone Quartet
Commissioned by CoMA/Musik i Syd

Photo: Ulrika Ljungberg