LARS PALM

Info

Allt mitt bildarbete uppstår i en dialog med andra bilder. Såväl konstbilder som det vardagliga bildflöde som omger oss. Genom bilderna konstrueras föreställningar om oss själva och vår värld. Också jag är sammansatt av bilder. Det är bilder som gör verkligheten verklig.

Arbetet med bilden drivs framåt av konflikten mellan det igenkända och det främmande, ett återseende – ett farväl. Bara för att jag återger något innebär det inte att jag har förstått det. Jag måste också byta position, se på nytt, tänka om. Arbetet innehåller såväl intellektuella som känslomässiga processer. Bilden ska sättas i rörelse, överraska, och jag ska förstå något på ett annat, nytt sätt.

Portfolio

Vinterresa

Olja på pannå, 100 x 120 cm

Blå Stad

Kopparstick

Haute Couture

Kopparstick/screentryck