JAN CARLEKLEV

Info

Jag är ljudkonstnär, utbildad vid Konstfack. Mitt arbete är starkt påverkat av min bakgrund som musiker och kompositör. Jag jämställer upplevelsen, kontext och interaktionen med själva formen i de verk jag skapar.

Jag utgår alltid från ljud, men med många kopplingar till kroppen och våra sinnen. Ordet upplevelse återkommer ofta i mitt arbete och inget är viktigare än hur användaren/publiken upplever mitt arbete.

Idag arbetar jag förutom med musik/ljud för dansföreställningar, mest med interaktiva installationer och artefakter som balanserar mellan det digitala och analoga eller mellan virtuella och reella världar.

”Inte objektet,
Människan är målet”
László Moholy-Nagy

Portfolio

Woven Light

Woven Light merges physical movement and light choreography for a new kind of luminaire. It results in an organic and captivating appearance that unfolds over time. It is not longer the object and its function that are the main focus, but how an audience perceives it and for what kind of experience it allows. Woven light is about designing time.

Haus am Rand

Haus am Rand is my latest endeavor as a composer and musician where I investigate our experience of speed, repetition and surprise in a sonic landscape. Haus am Rand is going to take the shape of performing art, installation and as well as traditional album music.

Crescens Collective

Crescens Collective is the platform where I gather my musical output in vorious bands and projects. I have released over ten CD's and done tours in Europe and the US. I try to have an explorative approach to music to be able to cover new ground and that feeds both my creative output as a musician and designer.

Klicka i bilden för att lyssna / Click the picture to listen