HEIDER ALI

Info

Krigen och terrorismen har lämnat djupa sår i det irakiska folket. Sår som blivit en del av vår själ och som aldrig kan glömmas.

Mina konstböcker, eller Dafater, är en hyllning till Iraks utplånade nationalbibliotek och vittnar om en period av katastrof. En tid som sargat vår kulturs kropp och vår civilisations framgångar.

Mina oljemålningar speglar människans interaktion med miljön genom årtusenden. De är laddade med mitt folks historia – medvetet och omedvetet. Sann harmoni – på naturens och människans villkor – utmanas av den oro som råder i samhället och som plågar mänskligheten.

Tid och rörelse är två centrala begrepp i mina verk. Rörelse har en cirkulär form – likt en livscykel som ständigt pågår, från början till slutet. I ett enda ögonblick, och samtidigt; under en hel livstid – förflyttas allt till det förflutna, och vice versa. Genom konsten kan inre meditation gestaltas och få oss att förstå och uttrycka de externa världshändelserna.

Portfolio

Mitt Hem

Blandteknik, 40 x 40 cm

Utan titel I

Blandteknik, 40 x 40 cm

Utan titel II

Blandteknik, 40 x 40 cm

Svart Låda

Blandteknik, 22 x 22 cm

Främmande

Blandteknik, 30 x 30 cm