FANNY WALLERTZ

Info

”Även när man står inför en nära vän förblir någonting med henne hopplöst avlägset: när man kliver fram för att omfamna henne slår man armarna om en gåta, om det ogripbara, om det som inte går att äga.”
- Rebecca Solnitt

Mitt konstnärskap kretsar framför allt kring ett utforskande av relationer, gränser och intimitet. Vad det innebär att vara en person i förhållande till andra levande ting, vad det är att vara en person i världen och den mänskliga längtan samt rädslan att komma riktigt nära.

Sammansmältning och upplösning.

Utforskandet är viktigt och att befinna sig i gränslandet, i ett mellan intresserar mig.
I mitt skapande använder jag ofta metoden av att konstruera en situation, ram eller handling, inom vilken jag inte riktigt vet vad som kan hända och därefter följa med i processen. Jag använder mig själv och andra likt skådespelare för att få syn på något flyktigt. Ett utforskande av en personlig, men också allmängiltig längtan efter att överbrygga det glapp som alltid finns mellan människor. Det som är förutsättningen för att vara en. Det som är ovisst kräver närvaro och uppmärksamhet, vilka är viktiga ledord för mig. Min konstnärliga praktik inspireras av poesi, psykologi, psykoanalys, filosofi och vardagen och gestaltas oftast i text, fotografi eller video.

Portfolio