ANNKRISTIN ANDERSSON

Info

I snart 30 år har jag arbetat med glas och keramik – med utställningar internationellt och nationellt, med offentliga uppdrag åt kommuner och landsting och som medlem i olika konsthantverkskollektiv. Jag har även jobbat med kurser och utbildningar på universitet, glasskola och gymnasium.

Under flera år hade jag min verkstad i Bergdala. Numera har jag ett glas- och keramikgalleri i Kivik. På Italienska Palatset har jag haft ateljé sedan starten 1995 då jag också påbörjade arbetet med uppbyggnaden av en keramikverkstad på kollektivverkstaden KKV. De stora ugnarna för glas och keramik som i dag finns här på IP används för närvarande av ett tiotal av regionens glas- och keramikkonstnärer.

Att jobba som konstnär är för mig ett sätt att utforska livets existentiella frågor, att få tillgång till språk bakom det vedertagna och nu vetbara – och att få leka på jobbet.

Portfolio

Boksida I, "Blått liv och fågelkvinnor"

Några sidor från min lilla bok, Blått liv och Fågelkvinnor, med text och bilder på nya och gamla verk

det blå är en frekvens att färdas långt
I mitt inre multiversum
I mitt yttre
I och ur varandra

jag vill mäta min varseblivning i blått
alla andra mätsystem är för små
när jag är här är jag hemma
när jag är där är jag hemma

Boksida II, "Blått liv och fågelkvinnor"

Jag växer,
matsal Öjaby förskola, Växjö

Flickan och huset,
generationsboende Ljungby

på botten
låg en mussla
med ett
sandkorn
som blev
en pärla
som växte
av egen kraft
och spred sin
skönhet
rakt in i världen

sandkorn måste
vara viktiga

Boksida III, "Blått liv och fågelkvinnor"

I väven,
Region Kronoberg foaje, Växjö

mellan himmel och jord
löper den tunna tråden
där själen är förankrad

hjärtat knyter ihop tråden
till berörda parter

Boksida IV, "Blått liv och fågelkvinnor"

Årstiderna,
väntrum Ryhovs sjukhus, Jönköping

fröet i mörkret
håller liv som ger liv
detta mysterium
en aning
att släppa kontrollen
våga tillit
fullt ut

där liv ger liv ger liv

i oändligt tomrum i mig
hitta balansen mellan
ljus och mörker
kvinna man
ge och ta

vill livet mig väl