ANNA-KARIN ARVIDSSON

Info

Sedan 2003, då jag avslutade mina studier i Keramisk konst på HDK i Göteborg, har jag varit verksam på Italienska Palatset.

Materialet – leran – och den tredimensionella formen har sedan utbildningen präglat mitt konstnärskap. I mitt arbete intresserar jag mig för det keramiska materialets förankring i vardagen och i sysslor som rör det dagliga. Med leran formar jag kommentarer och gestaltar mina intryck. Genom dekonstruktion, återbruk och skapande av nya former förenas idéer för nya sammanhang.

Mitt arbete präglas också av ett intresse av att undersöka linjer, ytor, rytmer, täthet, tyngd och lätthet i relation till rum.

Genom åren har jag visat mina arbeten på museer, konsthallar och gallerier. Verken finns även representerade i offentliga miljöer.

Portfolio

Jag tänker på dig

Keramiska tuggummin, flicka och bord.

A Life Vest Project

Flytvästen är en stark symbol dessa dagar. Vi har sett dem i drivor på bilder från Medelhavets stränder och förstått att de inte alltid har de gett den flytkraft som utlovats.
Bilderna och objekten är resultatet efter att jag plockat isär en flytväst i dess beståndsdelar och därpå gjort nya gestaltningar som belyser temat flykt.

Färgrik–Avtryck

I det här verket har jag tittat på ett keramiskt föremål som i hög grad står för anonymitet. Min intention har varit att hitta ting som i sitt ursprung är alienerade från brukare och producent. Det har inte varit svårt. Om jag lyfter blicken i min vardag blir det tydligt att det framförallt är den typen av artefakter som omger oss. Få människor kan ha något annat än ett anonymt förhållande till koppen “Färgrik". Man ser att den fungerar men man upplever den inte.

Blända

Blända är ett projektet som genom konstnärliga metoder och med sägnen om Blända som utgångspunkt vill belysa unga, vuxna kvinnors rätt att ta plats i det offentliga rummet.
Genom konstnärliga metoder skapas nya mötesplatser som genererar delaktighet, lust och styrka.

Drinking Tree

Drinking tree är en dricksfontän sandgjuten i aluminium uppförd vid Växjösjön 2011. Skulpturen som kan liknas vid ett träd har en kran med dricksvatten installerad på ”stammen”. Trädet är placerat i en brunn som har ett genombrutet brunnslock, även det i aluminium. I brunnen finns lampor med filter som bidrar till att ett att ett blått sken stiger upp ur brunnen när det mörknar. Skenet förstärker idén om att det är från djupet i brunnen som vattnet kommer. Hålligheterna i brunnsgallret fungerar som ett raster vilket får effekten att blå ljusfläckar spelar på trädets yta liksom på de personer som använder dricksfontänen. På dagen speglas omgivningen i trädets blanka, silvriga yta.

Drinking tree ingår i Växjös stora satsning på offentlig konst utomhus, Art site, Etapp 3.