ANDERS DAHLBERG

Info

Jag är främst målare och för mig är färgen viktig för att få fram det jag vill berätta. Måleriet är en handling som hjälper mig att kunna fokusera och reflektera. Det är ett kunskapssökande där jag arbetar både planerat och intuitivt; jag söker efter det jag inte redan har formulerat och försöker kommunicera det jag funnit. Att måla är för mig en skitig process, där färgen flyger, sprätter och far.

I mina senare målningar har jag funderat kring konstruerade manliga symboler och vilken funktion de fyller. Jag undersöker även hur man kan förändra symbolernas betydelse genom måleriet.

Portfolio

I det blå rummet

Olja på MDF
2015

Ön

Olja på MDF
2015

Var är du?

Olja på MDF
2015

Dålig syn

Olja på MDF
2015

Häst utan tyglar

Olja på MDF
2015